Załatwimy za Ciebie

Wydział komunikacji

 • Rejestracja pojazdów
 • Odbiór docelowego dokumentu
 • Adnotacje VAT, HAK, GAZ, TAXI
 • Zgłoszenie sprzedaży
 • Wtórniki dokumentów i tablic rej.
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Czasowe wyrejestrowanie

 

Konserwator zabytków

 • Wpis do ewidencji i rejestru zabytków
 • Karta ewidencji zabytku ruchomego

Urząd celny

 • Akcyza

Urząd skarbowy

 • VAT 25
 • PCC-3

Inne usługi

 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów
 • Opłata recyklingowa
 • Wycena pojazdów EURO TAX
 • Opinie rzeczoznawców
 • Mienie przesiedleńcze
 • NOWOŚĆ!!! Zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu